Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

15.2 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök
Ovoda 01
2022 november 08.

„Sok kicsi sokra megy!”


Kedves Péceli Lakosok!

Az elmúlt időszak nehézségei ellenére, történnek jó dolgok is Pécelen. A kollégáim és én is azon dolgozunk, hogy enyhítsük a lakosság terheit és lehetőségeinkhez mérten komfortosabbá tegyük a hétköznapokat.

Szeptember és október hónapban hatalmas többletmunkát rótt az önkormányzat dolgozóira a gázkompenzáció miatti rendeltetési egységek ellenőrzése és a hatósági bizonyítványok kiállítása. Ugyanakkor örömmel láttuk, hogy a péceliek ilyen nagy számban élnek ezzel a lehetőséggel és kicsit megnyugvással tölt el a tudat, hogy esetükben talán már nem fog akkora gondot okozni az idei fűtés szezon.

A Pécel Kft. és a művelődési ház dolgozóival együttműködve sikeresen lebonyolítottuk a DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által felajánlott „sárga fedeles” szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztását. Ez egy újabb apró lépés azért, hogy

Pécel utcái rendezettebbek és tisztábbak legyenek. A DTkH Nonprofit Kft. szakemberei pedig gördülékenyebben fogják tudni ellátni feladatukat.

Tart még a népszámlálás is, aminek javarészét szintén az önkormányzat dolgozói végzik, hiszen közülük kellett kijelölni a felügyelőket, a helyi népszámlálási iroda közreműködőit, illetve több önkéntes számlálóbiztos is visszalépett, így az ő körzeteikre és feladataik ellátására is a kollégáim közül kellett kijelölnünk embereket. Így az áprilisi választások után, azt kell mondjam ez az év a polgármesteri hivatal számára a többletfeladatokról, a többletkiadásokról, a megszorításokról és a krízishelyzetekről szól.

Jatszoter Uj
Az új kincses sziget játszótér látványterve, ami a Topolyosban épül

Ahogy a márciusi lakossági fórumon ígértem, még ebben az évben új játszóteret fog kapni Pécel Város Óvodáinak székhelyóvodája és két tagóvodája. A Pécel Kft. szakembereivel karöltve azóta is azon dolgozunk, hogy ez meg is valósuljon, annak ellenére is, hogy folyamatosan fel kell vennünk a versenyt az idővel és az infláció által okozott áremelkedéssel. A megújult játszóudvarokat hamarosan birtokba is vehetik a péceli gyerekek.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr közbenjárására a Szerencsejáték Zrt. bevette Pécel Városát a társadalmi felelősségvállalás keretén belül indított játszótér építési programjába. Így hamarosan a Topolyos városrészen, a kondi park mellett, egy kiterjedt méretű, új, „kincses sziget” témájú játszótér épül. Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy minket is kiválasztottak és így, az esélyegyenlőség jegyében, egy olyan akadálymentesített játszótér kerül kialakításra, ahol egészséges és mozgásukban korlátozott gyerek együtt tudnak játszani.

Több ízben is hangoztattam már, hogy milyen sokat jelentenek nekem a lakossági fórumok és a közmeghallgatások. Rendkívül konstruktívnak tartom a személyes beszélgetéseket a problémák feltárása és azok kezelése, megoldása céljából egyaránt. Továbbá kifejezetten hasznos, ha a városban történt pozitív és negatív történéseket meg tudjuk beszélni egymással és fel tudom vázolni a lakosságnak a jövőbeli terveinket, melyek a város fejlődését szolgálják. Ezért kérek mindenkit, akinek ideje és energiája engedi, vegyen részt a következő közmeghallgatáson 2022. november 10. napján 17:30 órától a PIOK Szemere Pál Általános Iskola aulájában.

Kedves Péceliek! Tudom, hogy mindenki többet vár el, de kérem önöket, értékeljük a fokozatosan történő előrelépéseket is. „Sok kicsi sokra megy!”. Az önkormányzat jelenlegi helyzetében, fáradhatatlan munkánk ellenére is, most csak így tudunk haladni előre Pécel fejlődéséért!

Tisztelettel, Horváth Tibor polgármester

Ovoda 02
Nyitnikék óvoda játszótere – 2022. október 26-ai állapot