Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

11 C° Pécel 2021. március 4. csütörtök
Kt Ules
2021 január 21.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉSEK


2021. január 27-ig véleményezendő

1. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata és a Péceli Roma Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára, valamint a Péceli Roma Önkormányzat részére helyiség és infrastruktúra biztosítására

2. Javaslat a 2021. évi óvodai nyitvatartási idő megállapítására

3. Javaslat a 2021. évi óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározására

4. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsődével kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat intézményvezetői és védőnői illetményváltozással kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságának megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Javaslat a Péceli Települési Értéktár Bizottság 2020. II. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadására

8. Javaslat a Pécel Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához szükséges közbenső döntések meghozatalára

9. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek felhasználására

10. Javaslat elidegenítési címjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalára

11. Javaslat a Pécel, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára

12. Javaslat telepítési tanulmánytervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

13. Javaslat a Pécel, 1539/2 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (később kerül kiküldésre)

Módosító indítvány

14. Javaslat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére (később kerül kiküldésre)