Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

12 C° Pécel 2021. október 28. csütörtök
Pecel 01
Kornyezetvedelem
2021 szeptember 23.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása tárgyában


Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.

Fentiek elismerésére 2021-ben ismét meghirdetésre kerül a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” című pályázat.

A Díj elnyerésére jogosultak köre

1. Természetes személyek

2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek

A Díjból 1-1 kerül odaítélésre a fenti két jogosultsági kategóriában.

A támogathatóság tartalmi feltétele: Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munka végzése.

Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak.

Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

A pályázat formai követelményei

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, összefűzött vagy egybekötött A/4 formátumban.

A pályázat tartalmi követelményei

A benyújtandó dokumentumnak tartalmazniuk kell:

  • a javasolt személy vagy szervezet nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),

  • a javaslattevő nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),

  • a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid (1-3 A/4 gépelt oldal terjedelmű) összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A javaslatnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.

A Díj adományozásának rendje

A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek:

a) a Pest megyében működő települési önkormányzatok,

b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők,

c) a közgyűlés tagjai.

A benyújtott pályázatok közül a díjak odaítélésére a közgyűlés Jogi és Önkormányzati Bizottsága tesz javaslatot. A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.

A díjjal díszoklevél és emlékplakett formájában kerül átadásra.

A díjak kiosztására a Megyenap alkalmából 2021. decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot 2021. október 04-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:

„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2021.”

Felmerülő kérdéssel, problémával Schindler-Kormos Eleonóra területfejlesztési és területrendezési referenshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 06-1-233-68-60;
Mobil: 06-20-5999-382
E-mail: kormose@pestmegye.hu

Korlevel 2021.pdf