Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

27.3 C° Pécel 2024. július 20. szombat
Adokedvezmeny
2021 április 20.

Lakosság tájékoztatása adóügyekben


Felhívjuk figyelmüket, hogy – ahogy az ezt megelőző években is – március 31-e volt a határideje a talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének azon fogyasztók esetében, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években sajnálatos módon több Adózó nem tett eleget ezen kötelezettségének, az adócsoport április hónapban felszólító végzésben hívja fel azon adózókat a bevallás megtételére, akik esetében a DPMV Zrt. – adatszolgáltatása alapján – a vízfogyasztás mellett csatornadíjat nem számlázott.

A bevallási nyomtatványokat magánszemélyeknek a végzés mellékleteként postai úton megküldjük, gazdálkodó szervezetek – ideértve az egyéni vállalkozókat is – bevallási kötelezettségüknek kizárólag az E-önkormányzat portálon tehetnek eleget. Részükre a felszólító végzést is elektronikus úton, ügyfél-, cégkapujukra küldjük meg.

A bevallás kitöltésével kapcsolatban az adócsoport kollégái készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken. E-mail: ado@pecel.hu, telefon: +36-28-452-751.

A jelen járványhelyzetre és az ennek okán szünetelő személyes ügyfélfogadásra figyelemmel kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy kérdéseiket, felmerült észrevételeiket e-mailen vagy telefonon jelezzék, bevallásaikat pedig lehetőség szerint elektronikus úton (E-önkormányzat portálon) tegyék meg. Amennyiben erre nincs lehetőségük, úgy igénybe vehetik a személyes átvételt helyettesítő, mindkét épületünkben megtalálható, küldemények fogadására használatos urnát.

Felhívjuk továbbá figyelmüket a már korábban is közzétett, 2021. január 1. napjától hatályos rendeletmódosításra, amely alapján 2021. évtől kezdődően nem illeti meg mentesség azon fogyasztókat, akiknek az ingatlana kizárólag házi átemelő kiépítésével köthető rá a csatornára. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség elkerülése érdekében javasoljuk a közcsatornára történő mielőbbi rákötést.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a talajterhelési díj a vonatkozó jogszabály értelmében a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használható fel, ezzel fontos forrása a Város környezetvédelme érdekében végzett beruházásoknak.

Oláh János jegyző