Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

-0 C° Pécel 2023. december 6. szerda
Kt Ules
2022 szeptember 21.

Képviselő-testületi ülés - 2022. szeptember 29.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 29. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 meghívó képviselő testület 2022 09 29.pdf 01. Javaslat a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 013 előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajt.pdf 02. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 03. Javaslat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Házzal kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Módosító indítvány a Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára előterjesztéshez 06. Javaslat Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek eseti módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Beszámoló az óvoda tervezése és kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásól, illetve az óvoda tervezésével, kivitelezésével összefüggő támogatás összegének felhasználásáról - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 08. Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 09. Javaslat a 6. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 11. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 12. Javaslat a polgármester által a 2022. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2022. I. félévi helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság sürgősségi indítvány 0370 190 hrsz ingatlan megszerzése a.pdf

Zárt ülés keretében:

16. Javaslat a ,,Tiszta udvar rendes ház” elismerő cím adományozására - Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság

17. Javaslat létfenntartási települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság

Horváth Tibor polgármester