Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

15.2 C° Pécel 2024. május 23. csütörtök
Pecel Onkormanyzat
2023 január 19.

Hirdetmény címek felülvizsgálatáról


Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR rendelet) 22. §-a Magyarország címállományának tisztítása céljából előírta a címképzésért felelős szervek (az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget esetében a főjegyző) számára a címek felülvizsgálatát.

A Pest Vármegyei Kormányhivataltól érkezett tájékoztatás szerint a központi címregiszter létrehozásának célja nem kizárólag a jövőre nézve bír jelentőséggel, hanem legalább ugyanolyan fontos szerepe van a múltbeli (kb. 30-40 év) címkezelési szabályozatlanságból eredő rendezetlen címek tekintetében is. A KCR rendelet hatályba lépését követő közel nyolc év elteltével a 2015. január 1. napja előtt keletkezett címek felülvizsgálatának mielőbbi befejezése szükséges. 

A lakcímet és személyi azonosítót tartalmazó hatósági igazolványt (lakcímkártya) a címképző határozat véglegessé válását követően - lakcímváltozás esetén - a Pest Vármegyei Kormányhivatal Kormányhivatal, Gödöllői Járási Hivatal Kormányablaka hivatalból, illetékmentesen megküldi az érintettek részére.

Felhívom továbbá az érintett lakosok figyelmét, hogy a személyi adataikban bekövetkezett változást (pl.: névváltozás, lakcím változás), az azt igazoló okirat bemutatásával kötelesek a Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályához bejelenteni. 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a címváltozás átvezetését a közműszolgáltatók (DPMV Zrt., ELMŰ Hálózati Kft., MVM Next Zrt., DTKH Nonprofit Kft. stb.) csak a fogyasztó kérésére végzik el.

Ezúton is köszönjük megértésüket és szíves együttműködésüket a hivatal részéről kötelezően elvégzendő hatósági eljárás lefolytatásához.