Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

0.3 C° Pécel 2021. december 5. vasárnap
Dtkh Hulladekszallitas
2021 június 11.

Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék


2021. II. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

FIGYELEM! 2021. július 5-től a hulladékszállítás az egész településen HÉTFŐI napokon történik!

A szállítás HÉTFŐI napra való áthelyezése érinti a házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi táblázatokban található.

A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalmai: 2021. jún. 28-29.; júl 2. (hétfő-kedd, péntek), majd a napáthelyezést követő első alkalma: 2021. július 5. – hétfő.

Zoldhulladek 2021 Masodik Felev

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 206 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Csomagolasi Hulladek 2021 Masodik Felev

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton történik! (Kossuth Lajos utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Zsák értékesítés

KISS Festék Szaküzlet, Pécel, Rákos út 3.
Nyitva: Hétfő–péntek: 7.00-17.30, szombat: 7.00 – 13.00

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

Pécelen: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
2119 Pécel, Isaszegi út 3. – Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig.

Cegléden: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5. hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig
Tel.: 53/500-152, 53/500-153 • E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu • Web: www.dtkh.hu