Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.6 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Radiator
2022 szeptember 12.

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem földgáz kedvezményhez


Tisztelt Lakosok!

Ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget, 2022. szeptember 10. napjától a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységeinek számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.


A kérelem nyomtatványt a www.pecel.hu honlapon is megtalálják, de a Polgármesteri Hivatalban is kérhetik.
Kérem, hogy a nyomtatványt kitöltve, kérelmező és két tanú adataival és aláírásával is ellátva legyenek
szívesek a kérelmet és a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot beszkennelve ügyfélkapun, e-mailben vagy az aláírt dokumentumokat személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére, tehát nem a Hivatal postázza!

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

FRISSÍTÉS! FONTOS!

A mai napon - 2022. szeptember 15 - én tudomásunkra jutott TKF/32/1/2022 iktatószámú Belügyminisztériumi állásfoglalás alapján a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki.

A fent leírtak alapján a kérelem benyújtását követően a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) helyszíni szemlét tart, melyen meggyőződik a kérelemben foglaltakról.
A szemle időpontjáról a kérelmezőt a hivatal telefonon értesíti. 

A helyszíni szemlére előre egyeztetett időpontban munkanapokon 8:00-16:00 óra között kerül sor.

Mivel az eljáró hatóság kérelemre 8 napon belül állítja ki a hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, melybe beleszámít a helyszíni szemle megléte is, ezért kérjük a helyszíni szemle időpontjához való rugalmas alkalmazkodást és megbeszélt időpontban történő pontos rendelkezésre állást.