Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

13.7 C° Pécel 2023. április 2. vasárnap
2023 március 07.

Felhívás a Pécelért Díj kitüntető címre vonatkozó javaslattételre


Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint a Pécelért Díj kitüntető cím alapításával Pécel Város Önkormányzata kifejezi elismerését azon személy iránt, aki a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, sport, köznevelési és a gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő munkát végzett, vagy Pécel nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, élénkítésében kiemelkedő szerepet vállalt, és ennek révén Pécel értékeit növelő, maradandó eredményt ért el.

A kitüntető cím évente 3 személy vagy személyegyesülés részére adományozható.

A díjazott személyre javaslatot tehetnek:

a) a képviselő-testület tagjai,

b) bármelyik helyi civil szervezet,

c) legalább 100 péceli választópolgár, közös akarattal.

A javaslatnak tartalmazni a kell:

a) a javaslattevő nevét, elérhetőségét,

b) a javasolt személyre vonatkozó indokolást.

A kitüntető címre vonatkozó javaslatok 2023. április 30. napjáig nyújthatók be Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

A javasolt személyek közül a polgármester a 2023. június havi rendes képviselő-testületi ülésre előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a kitüntető cím adományozására.

A Pécelért Díj kitüntető cím a 2023. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerül átadásra. A Pécelért Díjjal kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett illeti meg.

Horváth Tibor polgármester