Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

17.9 C° Pécel 2023. szeptember 30. szombat
Ebosszeiras
2022 október 21.

Ebösszeírás


Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján Pécel Város Önkormányzata - az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében, a Pécel Város közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából - 2022. november 1. és 2022. december 31. között ebösszeírást végez az ebtartók adatszolgáltatása alapján. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a Pécelen tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek - a kizárólag Pécelen tartott - ebek adatairól a bejelentésre szolgáló ebösszeíró adatlap kitöltésével.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön és hiánytalanul szükséges kitölteni. A korábbi ebösszeírások során már bejelentett ebekről is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás.

Az adatlapok beszerezhetők a Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) ügyfélszolgálatán, vagy letölthetők Pécel Város honlapjáról (https://pecel.hu/hivatal/nyomtatvanyok).

Az adatlapok kitöltésének és visszajuttatásának határideje: 2022. december 31.

Az ebösszeíró adatlapokat az alábbi módok egyikén lehet benyújtani:

  • ügyfélkapun keresztül,

  • postai úton (Péceli Polgármesteri Hivatal, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.),

  • e-mail útján az ebnyilvantartas@pecel.hu címre küldve (kitöltve, beszkennelve),

  • személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.30-12.00, 13.00-17.30; szerda: 8.30-12.00, 13.00-15.30).

Az ebek tulajdonosai, tartói az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a változásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása, új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamatosan adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” vagy „Változás-bejelentő adatlap” kitöltésével és benyújtásával.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztató megtalálható a honlapon (https://pecel.hu/hivatal/nyomtatvanyok), vagy személyesen kérhető a Péceli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján, illetve telefonon a 06-28/662-155 telefonszámon.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető, amelynek összege 150.000 Ft.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, kérem azt haladéktalanul pótolják. Ezen kötelezettség elmulasztása szintén állatvédelmi bírság kiszabására ad okot.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat.

Oláh János  jegyző

 

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ ADATLAP
Ebösszeírás adatkezelési tájékoztató.pdf