Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

12.7 C° Pécel 2024. április 17. szerda
Ajanlat
2024 február 20.

Árajánlatkérés – „Pécel Város több részterületét érintő eseti TKR, TSZT és HÉSZ módosítása” tárgyban (M/41-5/2024)


Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Várom megtisztelő ajánlatát a mellékletek szerint.

Szeretném felhívni figyelmét, hogy:

9.1. Az ajánlathoz csatolandó benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

1.    A jelen Árajánlatkérés mellékletét képező Ajánlati adatlap és felolvasólap, valamint Nyilatkozat kizáró okokról és alkalmassági követelményekről cégszerűen aláírva;

9.2. Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot papír alapon kell benyújtani az alábbi elérhetőségen:

2119 Pécel, Kossuth tér 1., 1 emelet jegyzői iroda

Az árajánlatot a képviseletre jogosult által cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban személyesen vagy postai úton vagy futár útján kell megküldeni az ajánlattételi határidőig beérkezve a fent megadott címre. Az egyéni vállalkozó ajánlattevőnek egyéni vállalkozó minőségében kell az ajánlatot cégszerűen aláírnia.

A borítékra rá kell írni:

AJÁNLAT - „Pécel Város több részterületét érintő eseti TKR, TSZT és HÉSZ módosítása”

Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig mely 2024. február 27. nap 10 óra 00 perc!

9.3. Az ajánlattételi határidő mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie: 2024. február 27. napja 10 óra 00 perc.

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Mellékelem Ajánlatkérésünk kiegészítését. 

Kérem ajánlatuk összeállításakor ezt is legyenek kedvesek figyelembe venni.

Szeretném felhívni figyelmét, hogy:

AJÁNLAT - „Pécel Város több részterületét érintő eseti TKR, TSZT és HÉSZ módosítása”

Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig mely 2024. február 28. nap 10 óra 00 perc!

A módosított ajánlattételi határidő mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie: 2024. február 28. napja 10 óra 00 perc.

KIEGÉSZÍTÉS AJÁNLATKÉRÉSHEZ.pdf