Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

23.5 C° Pécel 2021. július 31. szombat
Kommunalis Ado
2021 január 04.

Adózással kapcsolatos változások 2021-ben


Tisztelt Adózók!

Két fontos változásra hívnánk fel a figyelmüket az adózással összefüggésben.

I. Helyi iparűzési adó

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetében, amely azzal felel meg a mikro-, kis- és középvállalkozássá (a továbbiakban: KKV) minősítés feltételeinek, hogy esetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 %. 

Az előzőek szerint KKV-nak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Fontos, hogy mindezeket csak akkor tudja igénybe venni a vállalkozó, ha 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon – a NAV-on keresztül - erről kifejezetten nyilatkozik. Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő jogvesztő!

 

II. Gépjárműadó

Ismételten felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy 2021. január 1. napjától a gépjárműadózással kapcsolatos feladatok átkerültek a NAV-hoz. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain. A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

A cikk terjedelmi okok miatt nem tartalmazza teljeskörűen a változásokat, a részletszabályokat a vonatkozó Korm. rendeletből ismerhetik meg a T. Adózók, illetőleg tájékoztatást kérhetnek az Adócsoport munkatársaitól telefonon a 06-28-452-751-es telefonszámon.

Oláh János jegyző