Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

10.7 C° Pécel 2021. április 17. szombat
Pecel 01
Allas

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására. Határidő: 2021. április 30.

Adoberfizetes
2021 március 02.

Adóbefizetésekkel kapcsolatos információk


Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a helyi adók 2021. I. félévi befizetési határideje 2021. március 16. napja.

Adószámla egyenlegük a https://ohp.asp.lgov.hu oldalról (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatali Portál) is elérhető ügyfélkapus vagy cégkapus bejelentkezést követően az ,,adóegyenleg lekérdezés" menüpontban.

A vállalkozók a korábbi évekhez hasonlóan idén is csak elektronikusan intézhetnek ügyeket, ők a tárhelyükre kapnak az I. fokú adóhatóságtól adószámla kivonatot. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozók csekket csak – amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi az ügyfélfogadást – személyesen kaphatnak vagy meghatalmazottjuk útján.

Adószámlaszámok:

  • Építményadó: 10400494-50505156-57531051

  • Telekadó: 10400494-50505156-57531336

  • Helyi iparűzési adó: 10400494-50505156-57531082

  • Magánszemélyek kommunális adója: 10400494-50505156-57531068

  • Talajterhelési díj: 10400494-50505156-57531116

  • Késedelmi pótlék: 10400494-50505156-57531109

  • Bírság: 10400494-50505156-57531099

  • Idegen bevételek: 10400494-50505156-57531123

Amennyiben a fenti adószámlaszámok valamelyikére utalnak, úgy kérjük, hogy az esetleges félreértések elkerülése érdekében legyenek kedvesek egyértelműen hivatkozni az utalás közleményében arra, hogy mely Adózónk adókötelezettségét kívánják rendezni (és az Adózót azonosítsák egyértelműen, ne az adótárgyat).

Természetesen az adószámlák felsorolásából kihagytuk a gépjárműadót, hiszen, ahogyan arról a Tisztelt Adózók már többféle formában is értesülhettek, az idei évtől a gépjárműadóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el, így legfeljebb a 2020. december 31-ig felhalmozott gépjárműadó-hátralék vonatkozásában kapnak értesítést az érintettek, de az idei éves gépjárműadót már nem az I. fokú adóhatóság felé kell teljesíteniük.

Köszönjük együttműködésüket a fizetési határidők betartására vonatkozóan.

Ismételten felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. Az előző évre vonatkozó talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének a határideje 2021. március 31. napja. Változás a korábbi évekhez képest, hogy az idei évtől már nem jelent a talajterhelési díj megfizetése alóli mentességet az, hogy ha a kibocsátó kizárólag átemelő szivattyúval tud rákötni a csatornára.

Az Adócsoport munkatársaival az Önkormányzat hivatalos honlapján az Adó- és Pénzügyi Iroda/Adócsoport ügyintézőinek neve melletti telefonos és e-mail elérhetőségeken vehetik fel a közvetlen kapcsolatot.

Az Adócsoport ügyfélfogadási ideje:

hétfő: 08.30-12.00 és 13.00-17.30
szerda: 08.30-12.00 és 13.00-15.30

Az Adócsoport ügyfélfogadásának helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi u. 1. (a levelezési cím továbbra is: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

Oláh János jegyző