Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.5 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Horvath Tibor
2023 április 17.

A történelemből tanulni kell, és nem szabad ugyanazokat a hibákat újra elkövetnünk


Tisztelt Péceliek!

Engedjék meg, hogy tisztázzak pár kérdést az adózással kapcsolatban. Sokan kérdezték már tőlem is, és a munkatársaimtól is, sőt a közösségi oldalainkon is többször téma volt már a kommunális adó. Igen, a kommunális adó esetében adóemelést hajtottunk végre. A mértéke az eddigi éves 17  000 forintról 24  000 forintra emelkedett ingatlanonként. Kevés adóbevétel maradt az önkormányzatoknál, ez az egyik, amely eddig 76  000  000 forint bevételt hozott évente, és a mostani növeléssel csupán 31  000  000 forint pluszbevételt fog jelenteni. Sajnos sok egyéb bevételi forrása már nincsen városunknak. Ha háztartásokra bontjuk, ez csupán havi 2000 forint kiadást jelent a pécelieknek, szemben például a sokak által követendő példaként emlegetett Veresegyházzal, ahol éves 30  000 forintos kommunális adót fizetnek az ott lakók, pedig a városnak éves szinten 3,5 milliárd forint adóbevétele van. Ehhez képest itt Pécelen csupán 24  000 forint kiadás terheli a lakókat. A Zsigmondi utca közel 400 méteres szakaszának felújítása 45  000  000 forintba került. Ebből láthatjuk, hogy 100 méter útépítés (szegélykővel együtt) nagyjából 10  000  000 forintjába kerül egy városnak.

A kommunális adó emeléséből befolyó pluszbevétel mindössze 300 méter új út építésére elegendő, és még nem említettem, hogy mekkora költséggel jár egy gyalogos-átkelőhely terveztetése és engedélyeztetése, melyre a város több pontján is hatalmas szükség lenne.

Tény, hogy van néhány település, ahol nem szednek ilyen adót, de esetükben más jellegű adóbevételekből fedezik a kiadásokat. Ezek a bevételek, mint Pécelen is a sokak által vitatott kommunális adó, fordítódnak a járdák, utak karbantartására, az óvodáink és bölcsődénk fenntartására, a csapadékvíz elvezetése problémáinak megoldására, a közvilágításra és még hosszasan sorolhatnám a kötelező feladatokat. Érezhető, hogy a város kiadásainak a töredékét sem fedezi.

Azért vezették be elődeink a kommunális adót Pécelen, mert kevés a vállalkozás, ellenben sok a lakás, magas lakosságszámmal, így ebből tudjuk fedezni a város kiadásainak egy minimális részét. Városunkban az egyéb tervezett adóbevételek kb. 550  000   000 forintot tesznek ki, ezzel szemben a közműköltségeink várhatóan 235  000  000 forintra rúgnak majd a 2023-as évben, ehhez hatalmas segítség ugyan az a 76  000  000 forint állami támogatás, amit kapunk, de ez költségeinknek csupán csak töredéke.

Fontosnak érzem, hogy elmondjam önöknek, nem viszem haza az adófizetők pénzét. Az utolsó forintig a város érdekében használjuk fel az összes adóbevételt. Minden erőmmel arra törekszem, hogy a péceliek komfortérzetén javítsak. Spórolok mindenen, amin csak tudok. A teljesség igénye nélkül engedjék meg, hogy néhány példát hozzak önöknek a privát szférámból, amelyek egyértelműen mást mutatnak, mint, mint a korábbi vezetés idején. Nem vettem közpénzen drága autót saját használatra. Az általam használt gépkocsi saját pénzből vásárolt gépjármű, melynek tankolását sem számolom el önkormányzati költségvetésből.

A titkárnőm is több munkakört lát el egyszerre a hivatalban. Mellettem csak egy alpolgármester dolgozik, ami mindkettőnkre jelentős többletmunkát ró a korábbi évek tapasztalataihoz képest, ami hozzávetőleg 30  000  000 forintos spórolást eredményez a városnak. Amikor hivatalba kerültem megszüntettem a „kirakat” állásokat (referensek), amivel további 10  000  000 forintot nyertünk évente. Felszámoltattam a Presz Kft. rendezvényszervező céget, melynek működése éves szinten 40  000  000 forintot tett ki, ez öt év vonatkozásában összesen 200  000  000 forint megtakarítást eredményez városunknak úgy, hogy a kft. feladatait elvégzik a hivatal dolgozói a munkaköri feladataik közé építve. Mindezek mellett igyekszem úgy vezetni a várost, hogy nem kötök előnytelen szerződéseket, melyek sértik Pécel gazdasági érdekeit. Engedjék meg, hogy erre is hozzak egy példát a korábbi időszakból. Nem bérlek évi 25  000  000 forintért 10 éves szerződés keretében az önkormányzat részére épületet, melynek késedelmi díját 2020-ban már nekünk kellett megfizetni egy rosszul megkötött és késedelmes kifizetést okozó, hibás szerződés miatt. Ez nekünk plusz 27  000  000 forint kiadást jelentett egy amúgy is szűkös gazdasági helyzetben. A város így a 10 év alatt 277  000  000 forintot fizetett ki egy olyan épület bérletére, amely jelenleg nagy részben üresen áll. Úgy fizettünk ki ekkora összeget bérletre, hogy az ingatlan jelenlegi vételára csupán 180  000  000 forint. Az ilyen és ehhez hasonló szerződések, melyeket az elődeink írtak alá, rendkívül előnytelenek voltak a város számára.

Odafigyelek arra, hogy a nagymértékbe leterhelt közműhálózatunk érdekében ne alakuljanak ki a városban új lakóparkok. Szabadságharcot vívok az új felüljáró üzembentartójával, a tulajdonosi cím ellen, mely cím évi 50  000  000 forintjába kerülne a városnak.

A végére pedig néhány jó hírt is szeretnék megosztani önökkel. Többszöri tárgyalás eredményeképpen egyeztettünk az állami főépítésszel a Pest Vármegyei Kormányhivatalban a létesíteni kívánt bevásárlóközponttal kapcsolatban. Ezzel egy újabb sikeres lépést tettünk az adott földterület mezőgazdasági művelés alól történő kivonása, a termővöld végleges más célú hasznosítása érdekében, hogy annak egyéb más célú hasznosítását engedélyezzék, és ezáltal megépülhessen egy új, minden igényt kielégítő bevásárlóközpont az északi oldalon. Tervezzük a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos projektünk II. ütemét. Aláírtuk a Rákóczi út 1,2 kilométeres szakaszának út- és a járdaépítési munkálataival kapcsolatosan elnyert pályázatunkhoz tartozó támogatási szerződést is, de ha további költségek merülnek fel a pályázatainkkal kapcsolatban, gondban leszünk, mert a városnak nincs pluszbevétele, amelyből pótolni tudná a továbbiakban esetlegesen fellépő hiányokat. Fillérre pontosan kiszámoltuk a kiadásainkat. Megszépül a Kossuth tér és környéke. A Pécel Üzemeltető Kft. dolgozói felújítják a padokat, és a város több pontjára virágtartókat helyeznek ki a szebb és egységesebb városkép érdekében.

Múlt nélkül nincs jövő. A múlt stabil alapköveket épít a jövő számára, melyekről építkezni, kapaszkodni lehet felfelé. A múlt olykor viszont olyan alapokat épít, melyekről felkapaszkodni sokkal nehezebb. Pécel város életében is ilyen alapköveket rakott le a múlt. Innen próbálunk építkezni, innen próbáljuk felküzdeni magunkat.

Kedves péceliek! A történelemből tanulni kell, és nem szabad ugyanazokat a hibákat újra elkövetnünk.

Üdvözlettel, Horváth Tibor polgármester