Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

32.4 C° Pécel 2024. június 18. kedd
Horvath Tibor
2023 december 13.

A romok eltakarítása nem  a  vég,  hanem  a  kezdet


Kedves péceliek! Tisztelt Lakosság!

Egy újabb közös évet zárhatunk városunk életében. Az elődök árnyéka alatt nő a fű, szokták mondani. Sajnos erre az évre is jutott árnyék bőven, de ennek ellenére is minden erőmmel azon dolgoztam, hogy bejussanak Pécelre a napsugarak.

Terkep 01
Terkep 02

A 2008. évben a képviselő-testület pályázat útján előszerződéseket kötött két nagyobb ingatlancsoportra az OAK QUALITY Minőségfejlesztési és Agrárgazdasági Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban OAK). A felek arra vállaltak kötelezettséget, hogy az önkormányzat eladja az ingatlanokat, az OAK pedig felvásárolja azokat. A felek kölcsönösen vállaltak kötelezettségeket a tekintetben, hogy ki és miképpen közművesíti az ingatlanokat. A gerincvezetékek vonatkozásában az önkormányzat vállalt bizonyos kötelezettségeket, de egyéb más közművek és utak kiépítését az OAK vállalta. A szerződést a felek 2010. évig folyamatosan, már-már szinte követhetetlenül módosították – az OAK igényei szerint –, mellőzve minden önkormányzati érdeket. A szerződő felek jogvita esetére kikötöttek egy választott bíróságot. Köztudott, hogy választott bíróságot az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekben szoktak kikötni, ugyanis ennek döntése ellen jogorvoslattal nem lehet élni. A felek között a várakozásoknak megfelelően jogvita alakult ki. A bírósági eljárásban a jogvita lényegét az képezte, hogy kinek mit kell előteljesíteni, és az OAK kártérítés megfizetését, valamint az ingatlanok tulajdonjogát követelte az önkormányzattól. A peres eljárásban a követelt 430 millió forint helyett 53 millió forintot és ennek kamatait kellett az OAK részére megfizetni. Az OAK által követelt 170  000  m2 területből sikerült 120  000  m2-t megtartania az önkormányzatnak. Az OAK a tulajdonába került ingatlanok közül a Pécel, 4084/7. helyrajzi számú ingatlant (továbbiakban: Ingatlan) a MORFI Ingatlanfejlesztő Kft. (továbbiakban: MORFI) részére értékesítette. Az ingatlan tulajdoni lapja szerint a MORFI (névváltozás előtti neve: MDT Ingatlan Beruházás Kft.) tulajdonjoga 2010. november 15. napján lett bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. A MORFI tulajdonjogának megszerzésekor az ingatlanra a helyi építési szabályzatról szóló 18/2009. (IX. 16.) számú önkormányzati rendelet volt érvényes, melynek értelmében a 6 968  m2 terület 30%-a volt beépíthető lakóingatlanokkal. Ezt a helyi építési szabályzatról szóló 33/2014. (X. 10.) önkormányzati rendelet kettő lakásra korlátozta, melyre tekintettel a MORFI

200  000  000  forint és annak kamataira vonatkozó kártalanítási kérelmet terjesztett elő az önkormányzat felé. Ez a kamataival együtt jelenleg megközelíti a 400  000  000  forintos összeget. Jelenleg zajlik a követelés jogalapjának és összegszerűségének vizsgálata.

Hasonló történet a Páskomvölgye projekt is. A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2023. június 13-án törölte a Páskomvölgye Ingatlanfejlesztő Kft.-t a cégnyilvántartásból, ezzel megszűnt a társaság. A településrész fejlesztése során a társaság és az önkormányzat közötti együttműködésben számos infrastrukturális elemet terveztek, de a tervezett együttműködési megállapodást sosem kötötték meg, mely egy településrendezési szerződés keretében rendezte volna a kötelezettségeket. A testület döntése ellenére nem történt meg a szerződés aláírása, de ez nemcsak az akkori polgármester részéről volt súlyos mulasztás, hanem az akkori alpolgármesterek és a testület sem látták el megfelelően a feladatukat, hiszen nem ellenőrizték, nem követték nyomon a döntéseik megvalósulását. Az önkormányzat a közutakat már az infrastruktúra megvalósítása előtt tulajdonba vette, csökkentve ezzel a jogi képviselet lehetőségét. A tervezett úthálózatok és járdák tervei hiányosságok miatt nem kaptak engedélyt. A társaság a közműfejlesztéseket az önkormányzattól függetlenül hajtotta végre, ami összetettségeket okozott a tulajdonjogok és kötelezettségek terén. A víziközművek terén számos probléma merült fel, beleértve a tulajdonjog, az engedélyek és a fizetések kérdéseit. A társaság végül végelszámolás útján megszűnt, és a vagyonának átadásáról a jegyzőkönyv tanúsága szerint az önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

A fenti két eset is azt bizonyítja, hogy elődeink árnyéka még mindig erősen felettünk lebeg. Ezek a „csontvázak” ciklusokon átívelő rossz döntések következményei, amelyek rengeteg pluszmunkát jelentenek a már amúgy is rendkívül terhelt hivatalunknak. Ismét „iskolapéldáiba” botlottunk a korábbi felelőtlen vezetésnek, akik beépíthetővé szavazták a szántóföldet, így sokkal értékesebbé téve a földterületet. Majd jött a következő polgármester, képviselő-testület, és nem jogszerűen visszaszabályozta azt. Ebben az esetben az lett volna a helyes módszer, ha három évre változtatási tilalmat rendelt volna el az önkormányzat, és csak ezt követően hajt végre újabb módosítást a terület besorolásában. Hét év elteltével lehetett volna kártérítési igény nélkül visszaszabályozni a fent említett földterületet. Az előző vezetés 2016. évben készített egy „csomagot”, amelyben rengeteg terület felhasználási módját változtatták meg, értékesebbé, beépíthetővé téve azokat. Ha ezzel a módosítással hajtják végre a korábban említett terület szabályozását is, akkor most jogilag nem állná meg a helyét ez a kártérítési követelés. Csak pusztán a tisztánlátás okán jegyezném meg, hogy a „csomag”, melyet megszavazott az akkori képviselő-testület a 138/2016. (V. 26.) számú Kt.-határozatával, nem kizárólag városi érdekeket szolgált. Két akkori testületi tag, az akkori alpolgármester rokona, aki egy jelenlegi testületi tag is, szépen profitált ebből. Ebben az időben lett mélyen áron alul „elpazarolva” a Szent Imre krt. 1. szám alatt található egykori Gesztenyés óvoda telke is. A korábbi időkben meghozott ilyen és ehhez hasonló testületi határozatok mindig felértékelték az egyébként kevesebb beépíthetőségi százalékú telkeket, melyek így nem pusztán jószándékból, hanem önös érdekből is több százmillió forint hasznot hoztak az új vagy leendő tulajdonosok számára.

Hasonló nehézségeket rótt hivatalunkra a VEKOP pályázat megöröklése is. Ez egy szegregációt felzárkóztató program volt, melyre azért pályázott a korábbi vezetés, mert érdeke fűződött ahhoz, hogy egy akkori képviselő többhektáros területéhez utat építsen Újtelepen, ezáltal értékesebbé tegye azt. Az útépítés azonban a projekt egy töredéke volt csupán a pályázatban megjelölt számos más indikátornak, kötelezettségnek. Négy évig küzdöttünk vele, de be kellett látnunk, hogy sehogy nem tudjuk kivitelezni ezt az elhibázott, elhamarkodott döntést. Rengeteget tárgyaltam a Magyar Államkincstárral, számtalan egyeztetésen vettem részt a közreműködőkkel, alpolgármester úrral és a terület képviselő asszonyával, de be kellett látnunk, hogy muszáj elállnunk a megvalósítástól, mielőtt még nagyobb anyagi károkat okoznánk váro­sunknak azzal, hogy kapaszkodunk egy megvalósíthatatlan korábbi elképzelésbe. Vissza kell fizetnünk minden támogatást, amit a pályázat benyújtásakor kapott városunk. Ennek jelentős része elment a tervezési és egyéb ezzel járó költségekre és a szegregáció felzárkóztatásával kapcsolatos, a konzorciumba bevont Kontakt Alapítvány által tartott képzésekre. Ezt az összeget, közel százmillió forintot, is a péceli lakosok és vállalkozók, adófizetők forintjaiból kell visszafizetnünk a dolgok jelenlegi állása szerint. Kértünk kormányzati támogatást, hozzájárulást, hogy enyhítsünk városunk terheit, amelyről még nem született döntés.

Kedves péceliek!

Mint ahogy azt olvashatták, tudják és már számos fórumon értesültek róla, a 2023. évre is rányomta bélyegét a múlt. De hiszem, hogy a romok eltakarítása nem a vég, hanem a kezdet, még ha nem is megy egyik pillanatról a másikra.

Az év vége közeledtével szeretném megköszönni mindenkinek az együttműködést és elkötelezettséget ebben az eseménydús évben. Bár számos kihívással néztünk szembe, biztos vagyok abban, hogy közösen erősebbek vagyunk. A nehézségek ellenére óriási erőt merítek a péceli közösség elszántságából és pozitív hozzáállásából.

Az év során sok mindent megélhettünk, de egyes dolgokkal szembesülve ismerjük fel, mennyire fontosak vagyunk egymásnak. A kihívások ellenére bízom benne, hogy együtt, közösen alkothatunk és építhetünk egy erősebb, összetartóbb Pécelt.

Bizakodva és optimistán várom, hogy az elkövetkezendő évben további pozitív változásokat hozhassunk létre együtt a jövőnkért és a városunkért.

Kívánok minden pécelinek boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!

Üdvözlettel, Horváth Tibor polgármester