Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

15.8 C° Pécel 2023. május 28. vasárnap
Pecel Onkormanyzat
2022 március 18.

A közterület-használat részletszabályai


A település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotásával Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete célja - többek között – az volt, hogy Pécel Város közigazgatási területén tiszta, rendezett városkép alakuljon ki, illetve maradjon fenn, valamint a közterületek átlátható, rendeltetésszerű használata valósuljon meg.

A Rendelet szerint a közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges. Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni például konténer és/vagy építőanyag közterületen történő elhelyezéséhez, alkalmi és mozgó árusításhoz, hangos reklám útján történő reklámozáshoz, tájékoztató, adománygyűjtő, karitatív tevékenység, aláírásgyűjtés végzéséhez stb.

A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése és engedélyezése

Fontos szabály, hogy közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható, ezért a közterület-használat iránti kérelemben mindig meg kell jelölni a használat kezdő és befejező dátumát.

A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérelmeznie, aki a közterületet használni kívánja.

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a Rendelet 2. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani, a meghatározott mellékletek csatolásával. A Rendelet, így a formanyomtatvány is megtalálható a www.pecel.hu honlapon, az ÖNKORMÁNYZAT/Döntéshozatal/Hatályos rendeletek címszónál, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A közterület-használat iránti kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban kell benyújtani.

A közterület-használati díj és megállapításának rendje

A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A kérelmező a közterület-használati díjat - amelyet a hatóság állapít meg a Rendelet 1. mellékletében meghatározott díjtételek alapján - egyösszegben, előre, a közterület-használati hozzájárulás kiadását megelőzően köteles megfizetni postai úton (csekken) vagy átutalással. A közterület-használati díj befizetését igazoló dokumentumot a kérelem benyújtását követően, de még az engedély kiadása előtt be kell csatolnia a kérelmezőnek.

A jogellenes közterület-használat következményei

Aki a Pécel közigazgatási területén lévő közterületet rendeltetésétől eltérő módon, a Rendeletben előírt hozzájárulás nélkül, attól eltérően, vagy azt meghaladó mértékben használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, amely magatartás közigazgatási szankció (200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság) alkalmazását vonja maga után.