Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

25.3 C° Pécel 2023. szeptember 26. kedd
Nepszamlalas
2022 augusztus 17.

2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS


2022-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra hazánkban. A népszámlálás helyi szintű megvalósítását, annak irányítását a települési jegyzők mint helyi népszámlálási felelősök látják el, a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányítása, felügyelete mellett. A jegyzők munkáját népszámlálási koordinátorok segítik.

Nepszamlalas Keskeny

A népszámlálással kapcsolatos terepmunkát, a helyszíni adatfelvételt számlálóbiztosok fogják végezni. A számlálóbiztosok munkáját a felülvizsgálók fogják ellenőrizni, felügyelni.

A népszámlálás (az összeírás) 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között fog megtörténni, a következők szerint:

a) 2022. október 1. és 2022. október 16. napja között az internetes önkitöltés időszakában az adatszolgáltatók kizárólag az interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

b) 2022. október 17. és 2022. november 20. napja között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, mely időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által, helyszíni adatfelvétellel teljesíthető;

c) 2022. november 21. és 2022. november 28. napja között kerül sor a pótösszeírásra a polgármesteri hivatalban, azon személyek esetében, akik az a) és b) pont szerinti időszakban és módon nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

A számlálóbiztosok a feladataikat a KSH által létrehozott és a helyi népszámlálási felelős által a számlálóbiztosokhoz rendelt körzetekben fogják ellátni, a részükre a KSH által rendelkezésre bocsátott tablet útján.

A KSH fogja 2022. szeptember utolsó hetében írásban, felkérőlevélben tájékoztatni a lakosságot a népszámlálással kapcsolatos feladatokról, teendőkről, a válaszadási módozatokról, az adatszolgáltatásról. A felkérőleveleket a Magyar Posta kézbesíti.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése, illetve a számlálóbiztosok helyszíni adatfelvételének elősegítése érdekében is kérem, hogy a lakosság az ingatlanokon a házszámokat jól látható módon feltüntetni szíveskedjen.

A házszámok, házszámtáblák kihelyezését Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a földrajzi nevek megállapításának és az ingatlanok házszámozásának rendjéről szóló 11/2010. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete, valamint a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A fenti rendeletek értelmében a házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésre vagy házfalra, közterületről jól látható módon kell elhelyezni. Kerítés nélküli beépítetlen telek esetén a házszámtáblát az ingatlanon (telken) felállított külön tartószerkezeten, közterületről jól látható módon kell kitenni.

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében is kérem, hogy a fenti jogszabályi előírásokban foglaltak betartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

 Oláh János jegyző, helyi népszámlálási felelős

Ksh Npszmlls 2022 Npszerst Plakt 0906