Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.5 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Adoberfizetes
2023 május 09.

Tájékoztató az új, egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítás szerinti adózásról


A Htv.[1] rendelkezései szerint 2023. január 1. napjától a helyi iparűzési adó tekintetében megszűnt a kisadózó vállalkozók tételes adója, mint adózási forma. Helyette a törvény 39/A. §-a bevezeti az egyszerűsített adóalap-megállapítás lehetőségét, amelynek lényege, hogy – ameddig a feltételeknek megfelel és ezt az adóalap-megállapítást választja – főszabály szerint

 • nem terheli éves adóbevallási kötelezettség

 • az adóalapot nem kell megosztania az illetékes települések között (minden településre azonos sáv szerinti előleget/adót kell megfizetnie)

 • évente egyetlen alkalommal kell adóelőleget fizetnie (05.31-ig)

Kik jogosultak?

Minden a Htv. 52. § 26. pontjában[2] meghatározott vállalkozó választhatja, abban az esetben, ha az adóévi bevétele nem haladja meg

 • a 25 millió forintot, vagy

 • a 120 millió forintot akkor, ha az Szja tv.[3] szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak minősül.

Mi minősül bevételnek?

 • egyéni vállalkozó és őstermelő esetében az Szja tv. X. Fejezet, valamint a 4. és 10. melléklet szerinti bevétel

 • egyéb vállalkozó esetében a Htv. 52. § 22. pontja szerinti nettó árbevétel

 • „új” KATA-alanyok esetében a KATA tv.[4] 2. § 4. pont szerinti bevétel

Az adó alapja és a fizetendő adó

A Htv. három bevételi sávot és azokhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg:

 • 12 millió forintot meg nem haladó bevétel esetén 2,5 millió forint az adóalap

 • 12 és 18 millió forint közötti bevétel esetén 6 millió forint az adóalap

 • 18 és 25 millió (meghatározott kisvállalkozónak 120 millió) forint közötti bevétel esetén 8,5 millió forint az adóalap

12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kell megállapítani a kisvállalkozóra irányadó bevételi sávot, valamint a sávhoz tartozó adóalapot is.

Az adóévre fizetendő adó a fentiek szerint megállapított adóalap és az adóévre hatályos önkormányzati rendelet szerinti adómérték szorzata.

A Pécelen alkalmazott iparűzési adómérték 2%, így a fenti sávoknak megfelelő adóelőlegek/adótételek a következők:

 • 12 millió forintot meg nem haladó bevétel esetén 50.000 Ft

 • 12 és 18 millió forint közötti bevétel esetén 120.000 Ft

 • 18 és 25 millió (meghatározott kisvállalkozónak 120 millió) forint közötti bevétel esetén 170.000 Ft

Hogyan kell bejelenteni az egyszerűsített adóalap-megállapítási mód választását?

 • az önkormányzat illetékességi területén előző adóévben már működő kisvállalkozó az előző adóévről szóló bevallásában, legkésőbb május 31. napjáig.

 • az adóévben jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó a következő év május 31. napjáig az adóévről teljesítendő bevallásában (változásbejelentés benyújtására nincs szükség)

 • a tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő (pl. telephely létesítés, székhelyáthelyezés) kisvállalkozó bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványon kell bejelentenie az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül. Amennyiben más településen ezt a módszert választotta, akkor az új telephely/székhely szerinti településen is ezt kell alkalmaznia.

Fontos, hogy az itt meghatározott határidők elmulasztása kizárólag igazolási kérelemmel menthető ki, amelynek szabályairól az Air.[5] 53. §-a rendelkezik.

A módszer alkalmazásának időbeli és területi hatálya

 • adóévre választható, a nyilatkozat az adott évre nem vonható vissza (önellenőrzéssel sem)

 • a választás valamennyi – adókötelezettséggel érintett – településre érvényes (külön-külön bejelentendő)

A módszer alkalmazásának megszüntetése

Az adóévet követő évtől kezdődően a bevallási nyomtatványon bejelentheti, hogy már nem kíván élni ezen lehetőséggel, ennek határideje az adóévet követő május 31. napja.

A bejelentéssel egyidejűleg előleg bevallására köteles az alábbiak szerint:

 • május 31-ig fizetendő előleg: előző évi adó összege

 • következő adóév március 15. napjáig fizetendő előleg: előző évi adóösszeg fele

Mi a teendője a 2022. 09. 01. napjától KATA alanyának?

Amennyiben 2022. 09. 01. napjától az „új” KATA adózási módot választotta az önkormányzatnál, úgy az új egyszerűsített adóalap-megállapítási mód választásáról 2023. 05. 31. napjáig kell döntenie:

 • ha választani kívánja az új adóalap-megállapítási módot, meg kell állapítania az előző évi bevétele alapján a bevételi sávot, amelyhez tartozó adóalappal számított 2%-os adómértéket 2023. 05. 31. napjáig kell megfizetnie, külön bejelentést azonban nem kell tennie[6]

 • ha nem kívánja választani, arról 2023. 05. 31. napjáig (bevallással vagy változásbejelentéssel) kell bejelentést tennie

Mikor kell adóbevallást benyújtani?

A kisvállalkozót nem terheli bevallási kötelezettség, ha

 • az adóévi adó összege nem haladja meg az adóelőleg összegét

 • a megfizetett előleg összege magasabb, mint az adó és nem kívánja visszakérni a különbözetet

A kisvállalkozót bevallási kötelezettség terheli, ha

 • a kisvállalkozó bevétele átlépi az adóalap-megállapításánál használt sávot, így a megállapított előleg kevesebb, mint az adó

 • a megfizetett előleg összege magasabb, mint az adó és vissza kívánja kérni a különbözetet

 • év közben a vállalkozó megszűnik, az egyéni vállalkozás szünetel, illetve ha a telephelyet megszüntetik vagy a székhelyet áthelyezik

Az adóelőleg és adó esedékessége

Az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert választó kisvállalkozónak az adóévi adóelőleg – fentiek szerint megállapított – összegét az adóév ötödik hónapjának 31. napjáig kell megfizetnie.

Amennyiben a fentiekben leírtak miatt bevallás benyújtására nem köteles a kisvállalkozó, úgy a megfizetett előleg az adó összegévé válik, így további fizetendője nem keletkezik az adóévre.

Adómentesség, kedvezmény, adócsökkentés

Az új tételes adóalap-megállapítás alkalmazása esetén a kisvállalkozó további törvényi vagy önkormányzati adómentességre, adókedvezményre, vagy adócsökkentésre nem jogosult.


[1] a hely adókról szóló 1990. évi C. törvény

[2] egyéni vállalkozó, adóköteles őstermelő, jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet

[3] a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

[4] a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény

[5] az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

[6] Htv. 51/Q. § (3) bekezdés