Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

-0 C° Pécel 2023. december 6. szerda
Kt Ules
2023 február 15.

Képviselő-testületi ülés - 2023. február 23.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 23. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 meghívó képviselő testület ülése 2023 02 23.pdf 01. Javaslat Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó tervének elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 02. Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásárához 03. Javaslat az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításáról szóló 13/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 04. Javaslat a Presz Kft. „v. a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 05. Javaslat Pécel Város Környezetvédelmi Alapjának 2023. évi felhasználására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 06. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételek 2023. évi felhasználására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2023. évi elidegenítési címjegyzékének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat a településrendezési eszköz módosítása tárgyú 278/2021. (XI. 4.) Kt. határozat módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 12. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására vonatkozó pályázat kiírására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 13. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Módosító indítvány a Javaslat a Presz Kft. „v. a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozataláraához Sürgősségi indítvány: Javaslat Petőfi Sándor emléktábla elhelyezésére

Horváth Tibor polgármester