Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények
Legfrissebb hírek, programok
Első kézből...

... ahogyan Szöllősi Ferenc polgármester gondolja, látja, érzi...

Interjúk, beszédek, írások

Pécel Városa a Facebookon

Új Széchenyi Terv

 Pécel szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása címet viselő európai uniós támogatású projektről hírek, információk
(KEOP-1.2.0/ 09-11-2011-0028)

 


Pécel Város Önkormányzat szervezetfejlesztése a lakosságot érintő szolgáltatás racionalizálása érdekében

(ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005)

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005 sajtóközlemény

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
We have 121 guests online

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Települési Értéktár Bizottság - Általános tájékoztató

There are no translations available.

Tájékoztató a Péceli Települési Értéktár létrehozásáról

 

A Kormány megalkotta a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. r.).

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés e) pontja 
szerint a települési értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény.

 

A Korm. r. 1. §-a alapján a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati 
értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében 
a következő szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

 

• agrár- és élelmiszer-gazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai (beleértve az erdészet, 
halászat, vadászat és állategészségügy területét), a mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek, a borászat, 
továbbá az állat- és növényfajták;

• egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés, a gyógyászat, a természetgyógyászat szellemi 
termékei és tárgyi javai (beleértve a gyógynövényeket, a gyógyhatású készítményeket), a gyógyvíz- és 
fürdőkultúra;

• épített környezet: a környezet tudatos építési munkája eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített 
(mesterséges) része, mely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; 
továbbá az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

• ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi 
termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, 
a műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

• kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, 
a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet 
és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, 
kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi 
helyszínek;

• sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő 
eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi 
sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

• természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és 
biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, 
természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert 
körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

• turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a 
turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó 
étel- és italkészítési eljárások.

 

A Korm. r. 6. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott 
létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti 
az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei 
közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában.

 

A Korm. r. 14. § (1) bekezdése szerint a települési, tájegységi, illetve megyei értéktárban a nyilvántartott nemzeti 
érték adatait a helyi önkormányzat az önkormányzat honlapján, az értéktárba való felvételről szóló döntést 
követően közzéteszi.

 

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 201/2013. (VI. 11.) számú 
Képviselő-testületi határozatával 
megalakította a Péceli Települési Értéktár Bizottságot.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 240 – 242/2015. (IX. 24.) Kt. határozataiban tudomásul vette – munkájukat megköszönve - Czuk Ferenc és Juhász József lemondását az értéktár bizottságban viselt tagságuk alól.

Az értéktár bizottság tagjainak megválasztotta – Heltai Miklós, Ivánkovicsné Polmüller Britiia és Pannonhalmi Zsuzsa bizottsági tagságának megerősítésével - Almási Zsuzsannát és Nagy Annamáriát.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 132-133/2018. (IV. 26.) Kt. határozataival két új tagot választott a Péceli Települési Értéktár Bizottságba Erdős Szabolcs és Varga Szabolcs személyében.

A bizottság munkája nyilvános, munkáját a Képviselő-testület által elfogadott – módosított - szervezeti és működési szabályzat alapján végzi, mely megtekinthető, letölthető itt.

 

Péceli Települési Értéktár Bizottság tagjainak névsora:

név:

tisztség:

Heltai Miklós

elnök

Nagy Annamária

elnökhelyettes

Almási Zsuzsanna

tag

Erdős Szabolcs

tag

Ivánkovicsné Polmüller Brigitta

tag

Pannonhalmi Zsuzsanna

tag

Varga Szabolcs

tag