Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények
Legfrissebb hírek, programok

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 87 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Változó adómértékek, bővülő kedvezmények és mentességek

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 2-án megtartott ülésén a helyi adókról új rendeletet alkotott, felülvizsgálta az adómértékeket, bővítette az adókedvezmények és mentességek körét.

 

Építményadó adónemben Pécel város területén 2014-től egységesen 900 Ft/m2 az építményadó éves mértéke.
Az adómentességek köre kibővül a hétvégi ház céljára szolgáló építményekkel, valamint a terepszint alatt legalább 70 centiméterrel elhelyezkedő építményekkel (lakáshoz vagy üdülőhöz tartozó padlás és pince, valamint a nem lakáshoz vagy üdülőhöz tartozó egyéb terepszint alatti létesítmények).
Telekadó adónemben három övezet lesz: az eddig 50 Ft/m2/év adómértékkel adóztatott ingatlanok után 20 Ft/m2/év, az eddig 250 Ft/m2/év adómértékkel adóztatott ingatlanok után 200 Ft/m2/év lesz az adó mértéke. Az eddig 10 Ft/m2/év adómértékkel adóztatott ingatlanok vonatkozásában változatlan marad az adómérték, azzal, hogy a magánszemélyeket a nem üzleti vagy vállalkozási célt szolgáló ingatlanok után 100%-os adókedvezmény illeti meg.
Az adómentességek köre kibővül az ingatlan-nyilvántartásban árok, mocsár vagy vízmosás megnevezéssel szereplő ingatlanokkal, valamint – többek között – továbbra is mentes lesz a közforgalom számára megnyitott magántulajdonban lévő út és az olyan belterületi telek, amely építési, vagy változtatási tilalom alatt nem áll, de azért nem beépíthető, mert az ivóvízhálózat kiépítése és az ingatlan rácsatlakoztatásának lehetővé tétele a víziközmű-társulati tagság és a közműfejlesztési hozzájárulás maradéktalan befizetése ellenére nem valósult meg.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben foglaltakhoz hasonlatosan mentességgel preferálta a Képviselő-testület a telkek lakóházzal történő beépítését is.
Új kedvezmények a telekadóban:
- az éves telekadó 50%-át kell megfizetni a kizárólag magánszemély tulajdonát vagy vagyoni értékű jogát képező, üzleti vagy vállalkozási célt még részben sem szolgáló belterületi beépítetlen telek után, amely a helyi építési szabályzat szerint lakóövezeti (lakóterületi) besorolású, de arra a vonatkozó építésügyi előírások valamelyikének nem teljesülése miatt nem adható ki építési engedély.
- mentesül a telekadó alól az a magánszemély, aki az ingatlanát közvetlenül érintő közterületen kommunális beruházásként út, árok vagy járda létesítését végzi vagy végezteti, a munkálatok megkezdését követő év első napjától számított két évig, a beruházás számlákkal igazolt 50%-a erejéig.
Magánszemélyek kommunális adója adónemben az adó éves mértéke 10.000,- Ft-ról 11.000,- Ft-ra változik.
Helyi iparűzési adó adónemben az új rendelet szerint nem lesznek változtatások, azonban felhívjuk az adóalanyok figyelmét arra, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény egyes rendelkezései (pl. A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adóalanyok bevallását érintő szabályok, valamint a telephely fogalma és ahhoz kapcsolódóan az adóalap-megosztás szabályai a távközlési tevékenységet végző, a Htv. 31. § b) pontjában nevesített vállalkozók esetében) 2014. január 1-jétől módosultak.

 

 

Koncsekné dr. Kovács Ágnes

jegyző

Módosítás: (2013. december 03. kedd, 16:46)