Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

14.2 C° Pécel 2020. szeptember 19. szombat
2020 augusztus 11.

Tisztábbá és zöldebbé varázsolni az Újtelepet ideális cél lehet!


Ez alkalommal Pankucsi Edinával, a 3. körzet képviselő asszonyával beszélgettünk, akinek az Újtelep a szívügye. Erről és a város egyéb folyamatban lévő fejlesztéseiről is szó esik.

Edina 2

– Mi motiválta abban, hogy képviselőnek induljon?

– Elsőször az Újtelepen élő lakók kerestek meg, hogy induljak el a választásokon. Ekkor még azt gondoltam, hogy nem indulok, majd Horváth Tibor is megkeresett. A vele való beszélgetés után döntöttem amellett, hogy mégis megmérettetem magam. Két dolgot emeltem ki akkor, ami hirtelen fontosnak tűnt számomra, hogyha képviselőként bejutok. Az első az, hogy virágosítsuk Pécelt, a másik pedig az, hogy oldjuk meg a hajléktalan kérdést a városban. Ha számot vetünk, a hajléktalan kérdést sikerült megoldani a Seresné Pócs Anna a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa közbenjárásával és a virágosítás is jó úton halad. De természetesen ezeken kívül is nagyon sok a teendő.

– Mikor lehet valakiből jó képviselő?

– Véleményem szerint akkor válik valakiből jó képviselő, hogyha a közösség érdekeit nézi. Ha legjobb tudása és képessége mellett segíti a testület és a polgármester munkáját a közös célok elérésének érdekében. Komolyan véve mindazt, amelyre esküt tett! Ezért is tartom fontosnak, hogy a megnyert pályázatok megvalósulhassanak, vagy azt, hogy a Pécel Üzemeltető Kft. munkáját támogassuk.

– A városfejlesztési bizottság elnökeként, mit tart most a legfontosabbnak a város fejlődése érdekében?

– Lassan a végéhez közeledik városunkban az egyik legnagyobb beruházás, ami a Pécelt is érintő vasútvonalat átépítő munkálatokat takarja.

A tervek szerint a vasútállomáson 3 új P+R parkoló létesül.

1. Az Állomás utcában, a felvételi épület Budapest felőli oldalán épülő 16 helyes parkoló (ebből 2 hely mozgáskorlátozottak számára kiépített) 2021. szeptember végén kerül átadásra. Ennek oka, hogy a jelenlegi vasúti biztosítóberendezés épülete itt található, és ennek elbontása és a P+R parkoló megépítése csak az új biztosítóberendezés telepítését követően valósítható meg, ami 2021. év első felében várható.

2. Az Erzsébet sétányon létesítendő 56 férőhelyes parkoló (ebből 3 hely mozgáskorlátozottak számára kiépített) 2020. október végén kerül átadásra.

3. Az Állomás utcában, a felvételi épület Isaszeg felőli oldalán épülő 22 helyes (ebből 2 hely mozgáskorlátozottak számára kiépített) parkoló 2020. október végén kerül átadásra.

A Baross utcai átjáróban a gyalogosok átvezetése, vagyis a járda az új vasúti biztosítóberendezés kiépítését követően valósulhat meg, tervezetten 2021. április 30-án.

Az utak, járdák javítása tervezetten a nagy tömegű anyagszállítást igénylő munkák befejezését követően, a 2020 őszi időszakban készül el.

Az állomási előtér és P+R parkolók (kivétel az Állomás utcai) építése az év végéig megvalósul, ez az Állomás utca forgalmának alkalmankénti zavarásával, áteresztő képességének korlátozásával jár.

2020. szeptember 15-ig zajvédő falak és árkok épülnek az állomás körül, ez a környék forgalmának alkalmankénti zavarásával, helyi forgalomkorlátozással jár majd.

– A 3. körzetben mi a helyzet?

– Hosszú idő óta először ezen a télen az újtelepi utat is síkosságmentesítették, erre a jövőben is figyelni fogok. Valamint, ezen a részen tavasszal volt egy nagyobb szabású szemétszedés a Pécel Üzemeltető Kft. közreműködésével. Kértem továbbá a Kft.-től, hogy ha lehet, több helyre helyezzenek ki kukákat, hogy a sétálók oda tudják bedobni a szemetet. Remélem, ez hamar meg is valósul. Ezen kívül ebben a körzetben is elindult a vízelvezető árkok tisztítása, és a kátyúzás.

– Az Újtelepről pár szó…

– Szeretném kiemelni, hogy én természetesen a 3. körzet képviselője vagyok, és nem csak az Újtelepé, de sajnos a körzetet érintő legnagyobb problémák a városnak ezen a részén koncentrálódnak. Fontos számomra ez a terület, hiszen itt élek, és én is szeretnék rendezettebb környezetben élni. Azt gondolom, hogy ha sikerülne egy tiszta és rendezett zöldövezeti városrészt kialakítani, az mindannyiunk érdekét szolgálná. Sajnos, jelenleg ettől elég messze állunk. Azt gondolom, hogy mindenképpen megoldást kell találni arra a problémára, hogy egy különleges növény- és állatvilággal rendelkező területre ne hordják oda a szemetet a lakók. Még akkor se, ha az bontott faanyag, amelyet esetleg a nehezebb körülmények között élők használnak tüzelőnek. Nem gondolom, hogy az jó, ha veszélyes hulladékkal fűtenek adott esetben. Kiemelném, hogy a hulladék vaskereskedés sem való ide! Tisztábbá és zöldebbé varázsolni az Újtelepet reális cél lehet! Azon vagyok, hogy ennek része legyen a VEKOP pályázat megvalósítása, illetve a Rákos-patak menti kerékpárút Pécel-Isaszeg-Gödöllő-Zsámbok kerékpáros útvonal, hiszen a fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki tanulmánytervek egyeztető tárgyalásai alkalmával azt kértük, hogy a tervezett kerékpárút haladjon át az Újtelepen.

A VEKOP pályázat mindenképpen sokba fog kerülni a városnak. Sajnos akkor is, ha megvalósul, és akkor is, ha nem. Ez a pályázat rendkívüli anyagi terhet ró a városra mindkét esetben. Nagy a vita róla a képviselők között is, ezért még mindig vannak olyanok, akik a pályázat visszaadása mellett teszik le a voksukat. Természetesen, én a megvalósulását támogatom, de az elmúlt időszak költségvetést érintő megvonásai komolyan veszélyeztetik a beruházást. Ennek ellenére a tervek elkészültek, és az úttal kapcsolatos kisajátítási eljárások is megindultak. A pályázat részét képező út megépítése mindenképpen megkönnyítené az itt élők, idelátogatók életét, hiszen az magával hozza a helyi járat útvonalának meghosszabbítását is, amely hatalmas könnyebbség lenne. A fejlődést tekintve tervezzük továbbá a területnek a csatornázását. Azonban van még egy fontos cél számomra, amely ezt a városrészt érinti. Mégpedig az, hogy a szolgáltatóknál el tudjuk érni azt a ma már alapvető igényt, hogy ide is elérjen és kiépüljön az internet szolgáltatás. Az elmúlt időszakban ennek hiánya sokunk életét tette rendkívül nehézzé, gondolván itt a digitális oktatásban részesülő diákokra és a home office-ban dolgozókra! Ezek nem kis célok, és talán egy ciklus alatt nem is valósíthatóak meg, de bízva a városvezetés támogatásában, én reménykedem a legjobb folytatásban.

CS.K.