Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

2 C° Pécel 2020. november 27. péntek
Kt Ules
2020 október 21.

Képviselő-testületi ülés - 2020. október 29.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Zárt ülés keretében:

 1. Javaslat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: véleményező bizottság

 2. Javaslat védőnőkkel kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság

 3. Javaslat Az Év Szociális Dolgozója Díj kitüntető cím adományozására
  Előterjesztő: Szociális Bizottság

Nyilvános ülés keretében:

 1. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 2. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

 3. Javaslat az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításáról szóló 13/2008. (V. 30.) számú rendelet módosítására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság

 4. Javaslat új háziorvosi és új területi védőnői körzet létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Szociális Bizottság

 5. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság. Szociális Bizottság

 6. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde megbízott intézményvezetője illetményével kapcsolatos döntés meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Szociális Bizottság

 7. Javaslat a Pécel, Ibolya utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

 8. Javaslat a Maglódi út 12. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára 
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

 9. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén található 0125/502 hrsz.-ú földrészlet elnevezésére
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

 10. Javaslat Pécel Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési koncepciójának elkészíttetésére
  Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság

 11. Javaslat közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

 12. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 13. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 14. Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 15. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 16. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 17. Polgármesteri tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt, az önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

 18. Sürgősségi indítvány:  Javaslat a Pécel Város Óvodái működésével kapcsolatos döntés meghozatalára    

Pécel, 2020. október 21.

Horváth Tibor polgármester