Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Legfrissebb hírek, programok
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
We have 207 guests online

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Kerékpáros emléktúra Isaszegre

There are no translations available.

alt

Read more...

 

II. Péceli Tárcsa és grillfesztivál – verseny

There are no translations available.

Nevezési lap letöltése

Szabályok ismertetése

 

Ebzárlat és legeltetési tilalom Pécelen is

There are no translations available.

Dr. Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási Kormányhivatal vezetője arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy dr. Koralevicz Zsuzsanna járási főállatorvos a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt a mai napon ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. Az intézkedés a csalétek vakcina – időjárás függvényében – kiszórásának április 5-e és 10-e közötti napokon tervezett időpontjától 14 napig lesz érvényben.

Read more...

 

Felhívás - Duna-Ipoly Nemzeti parki termék védjegy kérelmezésére

There are no translations available.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság védjegyet kíván adományozni azoknak a jellegzetes helyi feldolgozott tejtermékeknek, valamint kézműves termékeknek (edények, tartályok és egyéb háztartási, illetve konyhai célokra használt tárgyak; valamint népi játékok, játékszerek), amelyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén készülnek, és előállításuk a természettel összhangban történik.

Az érdeklődők a kiírásról részletes információkat a www.dunaipoly.hu honlapon is találhatnak, valamint az alábbi két elérhetőségen letölthetik a tej- és kézműves termékek védjegy felhívásáról szóló dokumentáció csomagokat.

Tejtermékek védjegyének felhívását tartalmazó dokumentáció csomag

Kézműves termékek védjegyének felhívását tartalmazó dokumentáció csomag

 

Figyelem: Tüdőszűrés!

There are no translations available.

alt

 

Pályázat civil szervezeteknek

There are no translations available.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a civil szervezetek 2014. évi támogatására.

Read more...

 

Pályázat - Pécel Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására

There are no translations available.

Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pécel Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola  intézményvezetői (magasabb vezetői)  beosztás ellátására
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. 08. 01 – 2019. 08. 15-ig szól.
 

Read more...

 

Közlekedési vetélkedő

There are no translations available.

alt 

 

Megemlékezés március idusán

There are no translations available.

alt

Szöllősi Ferenc polgármester és Fazekas Barna alpolgármester az önkormányzat nevében helyezte el koszorúját a Kossuth-szobor talapzatán

Read more...

 

A Magyar Laktanya területén lehet Pécel Dínó Parkja

There are no translations available.

alt

Telt ház a lakossági fórumon

Read more...

 

Szűcs Lajost választották tegnap a körzet országgyűlési képviselőjének

There are no translations available.

alt

Az első köszöntés! Szűcs Katalin gratulál férjének Szűcs Lajosnak a sikerhez, aki ötödik ciklusát kezdheti meg az Országgyűlésben

Read more...

 

Az 1849. évi dicsőséges isaszegi-csata emlékére

There are no translations available.

"Tavaszi hadjárat” címmel
   kerékpáros túrasorozat
     kezdődik április 6-án.
         indulás:10 óra, Isaszegi út 3. 
      (Művelődési Ház)

A túra távja: 18 km
Isaszegi fordulópont: Cukrászda  

A túrán részt vehetnek 12 év feletti lányok és fiúk,
hölgyek és urak, nénik és bácsik. Szülői felügyelettel
 kisebbek is!
Felszerelés: üzembiztos kerékpár, láthatósági mellény,
valamint ajánlott a fejvédő.

(A 18 év felettiek először menjenek szavazni!!)

További túranapok: április 13, 18, 19, 26,
                                május 3, 11
 Értékes jutalomban részesülnek, akik
 legalább 5 túrát teljesítenek!!

Read more...

 

Felhívás - Veszettség elleni védekezés

There are no translations available.

A felhívás ide kattintva olvasható

 

Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági földek forgalmához kapcsolódó jegyzői feladatokról

There are no translations available.

Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági földek forgalmához kapcsolódó jegyzői feladatokról
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) újraszabályozta, és ezzel jelentősen megváltoztatta a föld tulajdonjogának átruházására, a föld hasznosítására vonatkozó előírásokat.


 

 

 


Föld eladása esetén a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell. A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére közzétételi kérelmet kell benyújtani az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A közzétételi kérelem beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), illetve letölthető Pécel Város Önkormányzatának honlapján belül az Igazgatási Iroda elektronikus felületéről (ide kattintva, a nyomtatványok rész alatt). 

A közzétételi kérelemhez mellékelni kell a felek aláírásától számított 8 napon belül az adás-vételi szerződés 4 eredeti példányát, melyből egy példánynak biztonsági okmányon (biztonsági okmányvédelmi elemekkel ellátott papírlap; a jogi képviselő igényelheti a járási földhivatalban 60 Ft+ÁFA/lap áron) kiállítottnak kell lennie. A tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy a szerző fél a tulajdonjog átruházásról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon az alábbiakról:
-       a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig a Fétv. 13.§ (3) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja,
-       nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása (=földhasználati díjtartozás),
-       amennyiben a föld 3. személy használatában van, kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a fennálló földhasználati jogviszony
Ø     időtartamát nem hosszabbítja meg, és
Ø     megszűnését követő időre az első bekezdésben foglalt kötelezettségeket vállalja,
-       amennyiben pályakezdő gazdálkodó, kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy
Ø     a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mg-i üzemközpontot létesít, és
Ø     mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.

A hirdetményi úton történő közlés a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel történik a közzétételi kérelem beérkezését követő 15 napon belül. Ezzel egyidejűleg a jegyző a hirdetményi úton történő közlés tényéről elektronikus tájékoztatót tesz közzé a magyarorszag.hu kormányzati honlapon. A közlési eljárás díj- és illetékmentes. Az eladó a közzétételi kérelmét az adás-vételi szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza írásban.

A kifüggesztés időtartama 60 nap, az elővásárlásra jogosultak e 60 nap alatt tehetik meg adás-vételi szerződést elfogadó, vagy az elővásárlási jogról lemondó jognyilatkozatukat. Az elővásárlási jogról történő lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult a határnapig nem nyilatkozik.

Az elfogadó jognyilatkozat feltételei:
-          legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni,
-          meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság jogalapját, illetve ha az törvényen alapul, akkor azt is, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az elővásárlási jogát,
-          tartalmaznia kell az előírt nyilatkozatokat,
-          csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat. valamint
-          az elővásárlásra jogosultak sorrendjében elsőbbséget élvezők esetén, hogy e célból gyakorolják elővásárlási jogukat.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít és a benyújtott adás-vételi szerződéseket, az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait és a jognyilatkozatokról készített iratjegyzéket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából, vagy az eladó részére, amennyiben az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól.

Az adás-vételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult az alábbiak szerint lép:
-          az elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozatának az eladóval történt közlése napján,
-          több elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozata esetén a sorrendben előrébb álló elővásárlásra jogosult lép a helyébe,
-          azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult esetén az eladó választása szerinti elővásárlásra jogosult lép a helyébe.

A föld haszonbérbeadása esetén az eljárás hasonló, azzal a különbséggel, hogy a haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak 3 eredeti példányban kell benyújtania a jegyzőhöz, a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül kell hagyni, a haszonbérleti szerződés helyett a haszonbérleti ajánlat közzététele is kérhető, illetve az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot.

Osztatlan közös tulajdonban álló föld esetén a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be, amennyiben a haszonbérlet a földrészlet területének egészére jött létre, vagy a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe. Ha a haszonbérleti szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, akkor e haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyzőnek megküldeni, valamint csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát ezek tartalmi egyezőségéről. A közzétételi kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt is.

Vonatkozó jogszabályok:
-          a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
-          a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény,
-          az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet,
-          a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
 

A Péceli Települési Értéktár Bizottság felhívása

There are no translations available.

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. január 30-i ülésén megválasztotta a Péceli Települési Értéktár Bizottságot, melynek tagjai: Czuk Ferenc Podmaniczky-díjas festő-restaurátor, Heltai Miklós ny. pedagógus, Juhász József helytörténész, Ivánkovicsné Polmüller Brigitta ny. pedagógus, Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész.
A bizottság 2014. március 11-én az önkormányzat által elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján megalakult, elnökké választotta Czuk Ferencet, s munkáját az alábbi felhívás közrebocsátásával kezdi meg:

Read more...

 

Beiratkozás az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (PIOK) első osztályába

There are no translations available.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

Tájékoztató

 

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

There are no translations available.

Tájékoztató letöltése

 

Könyvbörze a könyvtár-művelődési ház javára

There are no translations available.

2014. március 24-től április 5-ig könyvbörze a könyvtár épületében, az Isaszegi út 3. szám alatt
Nyitva tartás: szerda kivételével minden hétköznap 13-18 óráig, szombaton 9-13 óráig
A börzét a tavaly - a fiókkönyvtár beköltöztetése miatt – leselejtezett és az olvasóktól kapott, de általunk nem hasznosítható ajándék könyvekből rendezzük.  A széles kínálatban a gyerekkönyvektől a krimiken át, a szépirodalmon keresztül a szakkönyvekig minden megtalálható. A befolyó bevételből az intézmény tárgyi eszközeit szeretnénk gyarapítani.
Várunk mindenkit, aki szeretne böngészni és segíteni!

Read more...

 

Eredményes bál a Nyitnikék Óvoda javára

There are no translations available.

alt

Read more...

 

Aktuális adófizetési határidők

There are no translations available.

Read more...